Հիփոթեքի հաշվիչ
Հիփոթեքի հաշվիչ
* Մոտավոր գումար է, որը հաշվարկվում է ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից միջինում կիրառվող չափանիշների հիման վրա։ Այն իրենից ներկայացնում է հարկերը նվազեցնելուց հետո մնացած Ձեր զուտ ամսական եկամուտը։
Շուտով՝ վարկային լավագույն առաջարկները մեկ հավելվածում։
Համեմատի՛ր և կատարիր գիտակցված ընտրություն։
Առաջի՛նը տեղեկացեք մեկնարկի մասին: